Vi har försöker att köpa flera miljövänliga urnor och andra miljöprodukter sedan 2000 till vårt Lager i Malmö.
Drygt hälften av produktionen exporteras till europeiska länder, främst nordiska.
Nordiskark strävar efter att anpassa inköpen till naturens kretslopp.
Det är ett arbete som bland annat har resulterat i att vi hämtar produkter i när området och använder miljöel.
Se vår miljöpolicy för ytterligare information.

Vår miljöpolicy är:

Att utveckla, tillverka och sälja produkter som är nedbrytbara av naturen så gott det går.
Att tillverkning och distribution av våra produkter skall ske med minsta möjliga miljöbelastning.
Att verka för ökad återvinning och minskad avfallsmängd.
Att påverka och utbilda vår personal i miljöfrågor.
Att kontinuerligt analysera företagets miljöpåverkan samt sträva mot att ständigt förbättra miljöarbetet.

Att utveckla tjänster som påverkar miljön minsta möjligt.