Storlek på urna till ditt djur

Kontakta ditt djurkrematorium för att få reda på mängden aska av ett specifikt djur.

När du tagit emot en "standardurna" är det lätt att beräkna det faktiska innehållet, vilket gör det lättare för dig att välja produkt från vårt sortiment.

Vikt    Innehåll
T.o.m. 1 kilo 0,15 liter
T.o.m. 8 kilo 0,5 liter
T.o.m. 12 kilo 1 liter
T.o.m. 20 kilo 1,5 liter
T.o.m. 40 kilo 2 liter
T.o.m. 60 kilo 3 liter
> 60 kilo    4 liter +

Tabellen ovan är baserad på medelvärden. Vi ber om ursäkt för den något "tunga" tabell. Dock finner vi det viktigt att informera dig på bästa möjliga sätt.

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.